Sunday, 9 February 2014

СУМПС - Свидетелство за Управление на Моторно Превозно Средство

Шофьорска Книжка - СУМПС

Шофьорска книжка е документ, удостоверяващ правото на управление на моторно превозно средство. Може да бъде използван и за документ за самоличност.

В миналото е използвана картонена шофьорска книжка. Днес в много страни, включително и в България, вече се използва ламинирана пластмасова карта с електронен чип с данни за лицето, притежаващо картата.
категория б
Шофьорска Книжка - Лице
Шофьорска Книжка - Гръб


No comments:

Post a Comment